מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

דרך התשובה המעשית לבן דורנו - לבניינה של תורה חלק שע"ד מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר