מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » סוכה

שיעור כללי - העוסק במצוה פטור מן המצוה - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר