מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ימים נוראים

שיחת התעוררות לקראת הסליחות - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר