מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שניים מקרא ואחד תרגום - לבניינה של תורה חלק שע"ח מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר