מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

פתיחת זמן חורף - מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר