מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

שיחת פתיחת זמן חורף עם החזרה לישיבה בקורונה- שידור חי מישיבת הכותל- הרב ברוך וידר ראש הישיבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר