מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התמודדויות של בחור ובוגר הסדר - לבניינה של תורה חלק שפ"א מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר