מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

שיעור כללי במסכת בבא מציעא | סומכוס ורבנן | הרב יוסף אנסבכר

ע"י: הרב יוסף אנסבכר