מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא מציעא

שיעור כללי מסכת בבא מציעא | הודאת בעל דין כמאה עדים דמי | הרב יוסף אנסבכר

ע"י: הרב יוסף אנסבכר