מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

קבלת עול מלכות שמיים של ציבור - לבניינה של תורה חלק שפ"ג מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר