מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

המן ופרנסת האדם - לבניינה של תורה חלק שפ"ו מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר