מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » אירוע היובל
כללי » שירים

"שירת העשבים" - אברהם פריד | ישיבת הכותל | מתוך אירוע היובל תשע"ז

ע"י: ר' אברהם פריד