מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיחות בזמן מגפת הקורונה

מן המיצר - למרחב-יה (17) | שיחת מו"ר הרב וידר - כא' שבט תשפ"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר