מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

שיחת פתיחה עם החזרה לישיבה לאחר הסגר השלישי - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר