מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

ישרות | מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר חלק שפ"ח | לבניינה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר