מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

מעמד ברכת הדרך למתגייסים - הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר