מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » סרטונים

מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א חוזר לבית המדרש של ישיבת הכותל לאחר מעל לשנה שלא הגיע בעקבות הקורונה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל