מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

סוגיית הנגעים ומבט ליום עצמאותנו - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשיות תזריע-מצורע מפי הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר