מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת בהר-בחוקותיי מפי מו"ר הרב אביגדור נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל