מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התחזקות בעת צרה - לבניינה של תורה חלק שצ"ב - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר