מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

לשון הרע - לקחת מוסר ממרים | שיחה לפרשת בהעלותך תשפ"א | מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל