מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"ישראל ואורייתא חד הם" - לבניינה של תורה חלק שצ"ד - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר