מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כללי

'להקמת ממשלה בישראל' - שיחת מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר