מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

לקחי חטא המרגלים לדורות ולדורינו- אורות מהכותל- יסודות אמונה לפרשת שלח לך- הרב ברוך וידר ראש הישיבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר