מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

פרשת בלק- הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל