מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חיי עולם על פני חיי שעה - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק שצ"ו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר