מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

כולל יום שישי - פרשת כי תבוא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי