מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון

יום העיון ולימוד - השידור החי מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: כללי