מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

פתיחה -הרב טוביה ליפשיץ וחזון הרבנות הראשית ותמונת מצב- עו"ד הרב ירון קטן

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ