מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

הגיור הממלכתי - עו"ד הרב ירון קטן ראש מערך הגיור הממלכתי

ע"י: הרב עו"ד ירון קטן