מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

הצורך בבית דין פרטי לגיור - הרב גדעון פרל שילט"א

ע"י: הרב גדעון פרל