מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

לאכול בחוץ לאכול כשר - הרב משה כץ שליט"א

ע"י: הרב משה כץ