מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

שיקולי מדיניות ציבורית במבנה הרבנות הראשית - ד"ר הדר ליפשיץ

ע"י: ד"ר הדר ליפשיץ