מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

הרה"ג הרב אריה שטרן שליט"א - המבט התורני והממלכתי בסוגיה זו

ע"י: הרב אריה שטרן