מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הקדיש הכללי

הרצאה ועדות מהשואה ליום הקדיש הכללי מניצול השואה ר' דב לנדאו הי"ו

ע"י: ר' דב לנדאו