מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » אירוע היובל

מלווה מלכה למחזור המייסדים וא' לכבוד יובל שנים להגעתם לישיבה

ע"י: כללי