מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » כתובות

שיעור באגדות חז"ל במסכת כתובות - הרב טוביה ליפשיץ

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ