מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » כתובות

אגדות הש"ס במסכת כתובות - הרב טוביה ליפשיץ - מוצ"ש יתרו

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ