מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

השכרות בפורים - הרב יגאל חבשוש שליט"א - "קם רבה ושחטיה לר' זירא"

ע"י: הרב יגאל חבשוש