מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

נטיעת אדמת הקדש הפרחת השממה - הרב אהרן מורה שליט"א |שיעורי הכנה ליום העצמאות|

ע"י: הרב אהרון מורה