מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

בניין ירושלים - הרב גדי שלוין שליט"א |שיעורי הכנה ליום העצמאות|

ע"י: הרב גדי שלוין