מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

ליל יום העמצאות בבית כנסת החורבה |בהשתתפות מו"ר ראש הישיבה ורב העיר ירושלים הרב אריה שטרן שליט"א

ע"י: כללי