מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

סעודת ליל יום העצמאות בהשתתפות בני קצובר ממקימי ההתיישבות ביו"ש

ע"י: כללי