מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

הספד על מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל, שידור חי - היכל ישיבת הכתל, הרב רוני קלופשטוק.

ע"י: הרב רוני קלופשטוק