מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

נחש גדול ונחש קטן - הרב אריה הנדלר שליט"א | יום של שמחה ותורה

ע"י: הרב אריה הנדלר