מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חג השבועות

שיחה לחג השבועות מו"ר הרב יעקב כ"ץ שליט"א

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ