מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

אזכרה במלאות שלושים לפטירתו של מו"ר הרב חייםישעיהו הדרי זצ"ל

ע"י: כללי