מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

אני כותלניק הדרניק זרם שכולל הכל יחד - הרב יהודה שחור שליט"א |עצרת זיכרון בשלושים לפטירת הרב הדרי

ע"י: הרב יהודה שחור