מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

דברי זיכרון לידיד נפש - מו"ר הרב יעקב כ"ץ שליט"א |עצרת זיכרון בשלושים לפטירת הרב הדרי

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ