מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » י"ז בתמוז

שעה נאסר - סליחה לי"ז בתמוז - הרב טוביה ליפשיץ

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ